page view image

Konsert med Kristiansen//Vemøy: Hymns of Compassion

Arrangementsinformasjon
event image

Dette blir en annerledes og kontemplativ pasjonskonsert som kjærtegner sjelen. Jonas Kilmork Vemøys varme og luftige trompettone gir et sterkt, ordløst innhold til alle salmemelodier og improvisasjoner. Øivind Kristiansens uttrykksfulle anslag og dynamiske klaverimprovisasjoner kombinerer alvor og lekenhet. Billettpris 200 kroner. 

Ekstra tilbud: ta med én person gratis for hver kjøpte billett! 

Etter konserten er det mulighet for å spise et hyggelig kveldsmåltid i peisestua. Velkommen!